Potvrďte zvolené údaje

Objednávka pre opravu lezečiek RESTDAY
Vyplňte priamo na PC, alebo píšte čitateľne
Vaša doručovacia adresa:
Firma:
Meno:
Priezvisko:
Ulica, čp.:
Mesto: PSČ:
Štát:
*E-mail: *Tel.:
Detaily opravy:
VIBRAM GRIPCLING
VIBRAM XS GRIPTENERA
VIBRAM XS GRIP 2GRIPPIN
VIBRAM XS GRIP EDGEFIVE – TEN – STEALTH C4
VIBRAM FLASH IndoorVhodný materiál k mojim lezečkám
EVOLV TRAXNechcem nové podošvy
LA SPORTIVA - preferujem originálne diely (ak sú dostupné)
Ďalšie:
DEZINFEKCIAZMENŠENIE VEĽKOSTI
Cca 1 číslo
Poznámka:
Zasielacia adresa:
RESTDAY – Potočná 24, P.O.BOX 7 (pošta Skalica), 909 01 Skalica, Slovensko
Telefon: 0421 910 131 600, E-mail: restday@restday.sk

Vyplnenú objednávku vložte do krabice spolu s topánkami a zašlite na našu kontaktnú (zasielaciu) adresu.V prípade, že nemáte možnost si tento formulár vytlačiť, napíšte nám Vašu kontaktnú adresu na list papieraa vložte do krabice.

* potrebné vyplniť 1620675217 / Ver:03.02.2021-10